VnExperts - Đào tạo quản trị mạng CCNA, CCNP, MCSA, Linux, CEH

Khóa đào tạo chuyên gia bảo mật mạng CompTIA - Security+ PDF Print E-mail
1. Mục tiêu khóa học

 • Giúp học viên có đầy đủ các kiến thức, khái niệm từ cơ bản đến chuyên sâu trong lĩnh vực bảo mật. Với xu hướng tất yếu khi lĩnh vực mạng cũng như ngành công nghiệp thông tin và truyền thông ngày càng phát triển thì nhu cầu về an ninh và bảo mật ngày càng được chú trọng. Điều này thể hiện qua thống kê mức lương của các chuyên gia trong lĩnh vực mạng trên toàn thế giới, mức lương của các chuyên gia bảo mật và an ninh mạng luôn đứng đầu. Đây cũng là xu hướng tất yếu của ngành CNTT Việt nam trong những năm tới khi mà tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực bảo mật và an ninh mạng của Việt Nam năm 2005 ước tính đạt mức tăng trưởng 150% (nguồn Frost & Sullivan).
 • Giúp học viên có đủ kiến thức để thi lấy chứng chỉ Quốc tế Security+ của tổ chức CompTIA

2. Đối tượng
Để đạt hiệu quả tốt nhất của khóa học, học viên nên có các kiến thức về hệ thống mạng, quản trị mạng hoặc đã học qua các chương trình đào tạo CCNA, MCSA, ACNA, ACNP.

3. Học Security+ tại VnExperts

 • Giảng viên với > 5 năm kinh nghiệm có chứng chỉ CCNA, MCSE, MCITP 2008, CEH.
 • Thời lượng: 48h
4. Nội dung khóa học
  * Security overview

Introduction to network security

Understanding security threats

Creating a secure network strategy

Windows server access control

* Authentication

Introduction to authentication

Kerberos

Challenge Handshake Authentication Protocol

Digital certificates

Security tokens

Biometrics

* Attacks and malicious code

Denial of service attacks

Man-in-the-middle attacks

Spoofing

Replays

TCP session hijacking

Social engineering

Attacks against encrypted data

Software exploitation

* Remote access

Securing remote communications

Authentication

Virtual private networks

Telecommuting vulnerabilities

* E-mail

Secure e-mail and encryption

PGP and S/MIME encryption

E-mail vulnerabilities

* Web security

SSL/TLS protocol

Instant messaging

Vulnerabilities of Web tools

Configuring Internet Explorer security

* Directory and file transfer services

Introduction to directory services

File transfer services

File sharing

* Wireless and instant messaging

IEEE 802.11

WAP 1.x and WAP 2.0

Wired equivalent privacy

  Instant messaging
  * Network devices

Understanding firewalls

Routers

Switches

Telecom, cable modem, and wireless devices

Securing remote access

Intrusion detection systems

Workstations and servers

* Transmission and storage media

Transmission media

Storage media

* Network security topologies

Security topologies

Network Address Translation

Tunneling

Virtual Local Area Networks

* Intrusion detection

Intrusion detection systems

Network-based and host-based IDS

Active and passive detection

Honeypots

Incident response

* Security baselines

OS/NOS hardening

Network hardening

Application hardening

* Cryptography

Concepts of cryptography

Public Key Infrastructure (PKI)

Key management and life cycle

Setting up a certificate server

* Physical security

Access control

Environment

Disaster recovery and business continuity

Disaster recovery

Business continuity

Policies and procedures

Privilege management

* Computer forensics and advanced topics

Understanding computer forensics

Risk identification

Education and training

  Auditing

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: